Algemene bepalingen

Voor 2020 geldt het volgende.
Iedereen heeft de plicht zich te verzekeren voor ziektekosten. Dit gebeurt middels de zogeheten ‘Basisverzekering’. Deze basisverzekering kent twee vormen:
– Naturapolis
– Restitutiepolis

Verzekerden met een restitutiepolis mogen zelf de zorgverlener kiezen. Bij een naturapolis kun je vaak alleen kiezen voor een behandelaar waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten*. Naast de natura- en restitutiepolis zijn er tegenwoordig allerlei mengvormen.

Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie vergoed wanneer:
– De verzekerde jonger is dan 18 jaar (alle noodzakelijke behandelingen);
– De indicatie chronisch is (vanaf de 21ste behandeling, voor maximaal 1 jaar).

De indicatie is chronisch, wanneer de aandoening voorkomt op de ‘Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck’ (voorheen bekend als ‘de lijst Borst’).

Bij de basisverzekering geldt dat bij verzekerden ouder dan 18 jaar een eigen risico van €385,00 per jaar moet worden betaald.

Wanneer u ouder bent dan 18 jaar en geen chronische indicatie heeft, dan moet u aanvullend verzekerd zijn, wanneer u voor vergoeding in aanmerking wilt komen. Dit geldt ook voor de eerste 20 behandelingen bij een chronische indicatie. Veel zorgverzekeraars hebben verschillende vormen van aanvullende verzekeringen, die verschillende mate van vergoeding voor fysiotherapie kennen. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, of wanneer er meer behandelingen nodig zijn dan het aantal waarvoor u bent verzekerd, dan dient u zelf de kosten te dragen van de behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen. U krijgt het voorstel tot zorg die nodig wordt geacht, ongeacht uw polis. Het bijhouden van vergoeding die geldt voor uw polis is uw eigen verantwoordelijkheid, ook wanneer het aantal behandelingen de maximale vergoeding overschrijdt. In geen geval bemiddelen wij tussen u en uw zorgverzekeraar  Wanneer u naar uw mening onterecht een factuur ontvangt, dan kunt u zelf met de zorgverzekeraar in contact treden.

Let wel: Voor alle verrichtingen buiten reguliere werktijden geldt een extra toeslag van 50%. Deze toeslag wordt veelal niet door de zorgverzekeraar vergoed.

* de praktijk heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars

terug

 

 • Contact

  • Paramedisch Centrum "Vettenoordse Polder"
  • Fysiotherapie / Diëtetiek
  • Locatie Vlaardingen
   Vetteoordskade 40

   3131 PZ Vlaardingen
  • 010-4603353 / 06-41969931
 • Contact

  • Paramedisch Centrum "Vettenoordse Polder"
  • Locatie Noordhoek
   Noordhoeksedijk 8

   4759 CB Noordhoek
  • 0168-405450 / 06-41969931